2022/7 sayılı genelge ile Tecviz Hesabı (excell)

Harita ve Kadastro
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 2022/7 sayılı Teknik Hatalar Düzeltme Genelgesi ile tecviz (yanılma sınırı) ile ilgili değişikliğe gidilmiştir.
Bu genelge ile artık yanılma sınırı dahilinde bulunan taşınmazlarda Tapu Kütüğü / TAKBİS kayıtlarındaki yüzölçüm bilgisi değişmeyecek olup sadece teknik evrakta kayıtlı yüzölçüm yazılacaktır. Bununla amaçlanan ise yüzölçüm hatalarından dolayı medeni kanun 1007 madde ile dava açmanın önüne geçmektir. En nihayetinde ölçüm sırasında kabul görülebilir hataların hata olarak değerlendirilemeyeceği aşikardır. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 2022/7 sayılı Teknik Hatalar Düzeltme Genelgesi ile sayısal olarak üretilen koordinatlarda aşağıdaki parametreler kullanılarak yüzölçümün yanılma sınırı içinde olup olmadığı, içinde ise her hangi bir işlem yapılmayıp dışında olması durumunda tebligat kanununa göre ilgilisine teknik hatanın varlığı tebliğ edilir ve 30 gün içinse Sulh Hukuk Mahkemesine dava açabileceği yazıda bildirilir. Dava açılmadığında tescil bildirimi düzenlenmek suretiyle hata giderilir.
Aşağıdaki excell dosyası ile taşınmazın kayıtlı yüzölçümü girilerek tecviz miktarı otomatik hesaplanır. Hesaplanan yüzölçüm ile kayıtlı yüzölçüm arasındaki farkın tecvizi geçmemesi gerekir. Aksi takdirde yukarıda bildirildiği gibi tebligat çekilmelidir. 
Tecviz hesabı sadece sayısal üretilmiş yerler için olup farklı üretim yöntemi ile oluşturulan parsellerde farklı parametreler kullanılır. (iç sınır dış sınır olayı mevcut olup onunla ilgili ayrıca bir yazımız yayınlanacaktır.)
Tecviz Hesabı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir