Cahil Cühela

Asgari ücret 2022 Temmuz ayı ne kadar oldu?

Genel

Asgari ücret 2022 Temmuz ayı ne kadar oldu merak edenler için hemen söyleyelim.

Brüt    :    6741 TL (günlük 217.7TL)

Net     :     5500.35TL

 Asgari ücret komisyonu Ocak 2022 de zam yapmıştı fakat enflasyonun yüksek olması (belki de seçimin yaklaşması) nedeniyle tekrar revize edildi. Ocak 2022 de asgari ücret artışı yüzdelik olarak %50.3 ve Temmuz 2022 de %30 artış sağlanarak net olarak 5500.35TL (beşbinbeşyüzTlotuzbeşKr) oldu.

 

Resmi Gazetede Yayımlanan Metin


1 Temmuz 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31883 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 01/07/2022

Karar
No: 2022/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu
maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 522 nci maddesi gereğince, iş
sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü
işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit
Komisyonu, 29/06/2022 tarihinde başladığı çalışmalarını 01/07/2022 tarihine
kadar sürdürmüş ve yaptığı iki toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine,
oybirliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı
asgari ücretinin; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri
arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş
olarak tespitine, oybirliğiyle,

3) İş bu Kararın, 01/07/2022
tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
oybirliğiyle,

karar verilmiştir.

 

GEREKÇE

 

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan
en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari
Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceden belirlenmiş
bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve
önümüzdeki 6 ay için uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını
telafi etmek üzere iyileştirme kararı almıştır.

Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari
ücreti; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş
lira yetmiş kuruş olarak belirlenmiştir.

 

Cahil Cühela NET

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir