Parfa zemin uyumu : Zemindeki sınır (bina, duvar, çit gibi) ile paftanın uyumlu olması halidir. Doğrudan koordinatlı üretilende pafta-zemin uyumu var kabul edilir.
  Kesin koordinatlı parsel : Tesis, güncelleme, sayısallaştırma gibi kadastro çalışmalarında yadasonrasında imar uygulaması, toplulaştırma, ifraz gibi değişiklik işlemleri ile doğrudankoordinatlı (ITRF,ED50,LOKAL) olarak üretilen, yüzölçümü parsel köşe koordinatları ilehesaplanmış olan ve pafta zemin uyumu bulunan parseller kesin koordinatlı olarakifade edilir.

  Geçici Koordinat : YKN ve Detay noktası kullanılarak veya paftasında her hangi bir yöntemle elde edilmiş koordinatlardır. Kesin koordinat dışındaki tüm koordinatlara da denilir. 


  Sayısallaştırma Yöntemleri

 • Paftadan Sayısallaştırma -> Bu yöntem sadece Fotogrametrik, Grafik ve Fotoplan paftalar için kullanılmalıdır.
 • Ölçü Değerinden Sayısallaştırma -> Prizmatik, Klasik veya Takeometrik üretilen parsellerin ölçü değerlerinden hesaplanarak yapılan sayısallaştırılma yöntemidir.
 • Doğrudan Sayısal Üretilen Veri -> Elektronik takeometre, GPS, Lidar veya İHA ile harita üretimi gibi yöntemler kullanılarak koordinatları doğrudan hesaplanan ve sayısal olarak teslim alınan verileri ifade eder
 • Fenni Evraklarından Koordinat Girilen Veri -> Eski tarihli çalışmalarımızda koordinatlı olarak üretilen ancak sayısal olarak proje dosyası olmayan arşiv evrakların sayısallaştırmasıdır. Kullanıcı hatası fazladır
 • Geometri Hazırlama

 • Geometriler Pafta koordinat sisteminde hazırlanmalıdır. Dönüşüm parametresi kullanılarak hazırlanan geometriler kullanılmamalıdır.
 • Grafik paftalar herhangi bir koordinat sisteminde hazırlanabilir.
 • Sayısal olan parseller paftadan değil koordinatları girilerek sayısallaştırılmalıdır.
 • Parseller “Ada/Parsel” şeklinde isimlendirilmelidir. Ada olmayan Parseller ise“0/Parsel” şeklinde isimlendirilmelidir.
 • Yapılar “Ada/Parsel/T1” den Muhdesatlar “Ada/Parsel/M1” den İrtifaklar “Ada/Parsel/R1” den başlayarak isimlendirilmelidir. Karakter sınırı olursa Parsel/M1 Parsel/T1 ..gb yazılır.
 • Parsel tabakaları içerisinde “TK_PARSEL” olacak şekilde isimlendirilmelidir. ÖRN:“TK_PARSEL”, ”TK_PARSEL_ESKİ”, ”TK_PARSEL_YENİ”, “TK_PARSEL_IHDAS”,“TK_PARSEL_İMAR”
 • Yapı tabakaları içerisinde “TK_YAPI” olacak şekilde isimlendirilmelidir. ÖRN: “TK_YAPI”, ”TK_ YAPI _ESKİ”, ”TK_ YAPI _YENİ”, “TK_ YAPI _YIKIK”, “TK_ YAPI_TESCİLSİZ” ,“TK_ YAPI_TESCİLLİ”
 • İrtifak tabakaları içerisinde “TK_İRTİFAK” olacak şekilde isimlendirilmelidir. ÖRN: “TK_İRTİFAK”, ”TK_ İRTİFAK _ESKİ”, ”TK_ İRTİFAK _YENİ”, “TK_ İRTİFAK _ENH”, “TK_İRTİFAK _BOTAŞ”
 • Muhdesat tabakaları içerisinde “TK_MUHDESAT” olacak şekilde isimlendirilmelidir.ÖRN: “TK_ MUHDESAT”, ”TK_ MUHDESAT _ESKİ”, ”TK_ MUHDESAT _YENİ”
 • Park tabakaları içerisinde “TK_PARK” olacak şekilde isimlendirilmelidir. ÖRN: “TK_PARK”, ”TK_ PARK _ESKİ”, ”TK_ PARK _YENİ”
 • Parsel Özellikleri Seçimi

 • Parsel Ölçü Yöntemi Prizmatik veya Klasik ise Parsel Sayısallaştırma Yöntemi “ÖlçüDeğerlerinden Hesaplanan Veri” Olmalıdır.
 • Parsel Ölçü Yöntemi Sayısal ise Parsel Sayısallaştırma Yöntemi “Doğrudan SayısalÜretilen Veri” Olmalıdır
 • Parsel Ölçü Yöntemi Fotogrametrik, Grafik veya Fotoplan ise Parsel SayısallaştırmaYöntemi “Paftadan Sayısallaştırılan Veri” Olmalıdır.
 • Parsel Tescil Durumu Parklar için “Tescilsiz”, Parseller İçin “Tescilli” seçilmelidir.
 • Arşivde Onaylı Koordinat seçeneği yalnızca Parsel Ölçü Yöntemi Sayısal olan parseller için “Var” diğerleri için Yok Seçilmelidir.
 • Koordinat Kalitesi sistem tarafından hesaplanmaktadır. Paftası Grafik olmayan, PaftaZemin uyumu olan ve Arşivde Onaylı Koordinatı olan parseller için “Kesin Koordinat” diğerleri için ise “Geçici koordinat” seçilmektedir.

Cahil Cühela NET

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir