Cahil Cühela

Merhabalar,

Tapusu olan veya Tapu Daireleriyle içli dışlı olanların sıklıkla duyduğu bir terimdir ifraz.

İfraz bir parselin minimum parsel şartlarını taşıyacak şekilde 2 veya daha fazla parçaya ayrılması işlemidir. 

Kabaca 10 dönüm Arsanız var 3 hissedar var ve malikler müstakil tapu istiyor. Bunun işin 3 ayrı parçaya ayrılarak ayrı ayrı tapu çıkartılması gerekiyor. İmar alanı içerisindeyse minimum cephe şartını, yola cephesinin olması şartını sağlaması gerekiyor.

Taşınmaz köy yerleşim alanı içindeyse ve tarımsal amaçlı kullanılıyorsa Özel İdarenin izni, Mahalledeyse ve imar planı dışında ise Tarım ve Orman Müdürlüğünün ifraza onay vermesi gerekmektedir.

İfraz için harita bürosu gerekli dosyayı hazırlar, belediye encümenleri veya il idare kurullarınca karar alınarak onay verilir. Değişiklik beyannamesi, Röperli Kroki, Encümen Kararı gibi evraklar hazırlanır, Kadastro Müdürlüğüne gönderilir ve Kadastro Müdürlüğü de onayladıktan sonra işlemi yapmak üzere ilgili Tapu Müdürlüğüne sistem üzerinden gönderir.

Taraflar ifraz için Tapu Müdürlüğüne gidip imza atması gerekir. Eğer taşınmaz üzerinde İcrai haciz, ipotek veya intifa gibi şerh varsa alacaklıların onayı gereklidir. Kamu haczi veya 31/B kamulaştırma şerhi var ise işlem iade edilir.

Cahil Cühela NET

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir