Cahil Cühela

İhya ve İhdas nedir, farkları nelerdir?

Taşınmaz İşlemleri

 İhya: 3402 sayılı Kadastro Kanunu 17. Maddesinde belirtilmiştir. “Orman sayılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden, masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek  tarıma elverişli hale getirilen taşınmaz mallar 14 üncü maddedeki şartlar mevcut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına, aksi takdirde hazine adına tespit edilir. İl, ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz mallarda bu hüküm uygulanmaz.”

İhdas: Yola terk yapılmış veya kapanmış yollarında yeniden tapuya parsel numarası alarak tescil edilmesi işlemidir.

İhya ve İhdas Farkı Nedir?

Kabaca ihya da ilk defa parsel tescil edilmesi, ihyada ise önceden var olan (yola terk bey kapanmış) bir parselin tekrardan tescil edilmesi şeklinde yorumlanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir