Kadastro Bilirkişi Seçimi

Harita ve Kadastro

3402 sy Kadastro Kanununda kadastro çalışmaları yapılan yerlerde bilirkişi seçimi belirtilmiş olup detaylar ise Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Kadastro bilirkişileri Muhtar dışında 3 kişiden oluşur. Bunların seçilmesi için Kadastro Müdürlüğü 15 gün için yazı yazar. (Belediye veya Köy Muhtarlığına)

Bilirkişi Seçilme Şartları{alertInfo}

  •  40 yaşından büyük olacak
  • 10 yıldan fazla o köy / mahallede oturuyor olmak
  • Zimmet, hırsızlık, irtikap gibi yüz kızartıcı suçlardan kesinleşmiş hüküm giymemiş olmak
  • Okur yazar olmak
Eğer bilirkişiler 15 günde seçilemezse mülki amir seçer. Mülki amirin seçtiği bilirkişilerde ikamet şartı aranmaz. Okuryazar olmaması durumundan okur-yazar olmayanlar arasında seçim yapılır.
Bilirkişiler Köylerde Köy Derneği tarafından, belediyelerde ise Belediye Encümeni tarafından 3 asıl ve 3 yedek olmak üzere 6 kişi seçilir.
Kadastro bilirkişi seçiminde salt çoğunluk ile seçilir, eğer toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa toplantı ertesi güne bırakılır.
Bilirkişilerin ikamet durumu Nüfus Müdürlüğünden, Sabıka Kaydı ise Cumhuriyet Savcılığından istenir.

Cahil Cühela NET

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir