Kamu Mühendisleri Talepleri Nelerdir

Genel

KAMU MÜHENDİSLERİNİN TALEPLERİ

Ülkemizin her alanda gelişmesi için gerek üstyapı gerekse de altyapı çalışmalarında gece gündüz demeden zorlu şartlarda risk ve sorumluluk alarak fedakârca çalışan, milyarlarca liralık işlerin ihale dokümanlarının hazırlanması ve ihalesinin yapılmasından, işlerin teslimine kadar görev alan kamu mühendislerinin özlük haklarının acilen iyileştirilmesi gerekmektedir.

Kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının yıllar içinde dengi olan hâkim, savcı ve doktorluk gibi mesleklerin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Son zamanlarda; sağlık personelleri, öğretmenler, adalet personelleri, akademisyenler, din görevlileri gibi birçok kamu personeline çeşitli düzenlemelerle iyileştirmeler yapılmıştır. Ancak bu iyileştirmeler yapılırken Kamudaki mühendislerin ihmal edilmesi mühendislerin çalışma huzurunu ve barışını da olumsuz etkilemiştir.

Yollar, köprüler, barajlar, tüneller, toplu konutlar, milli tren setleri, YHT, cephanelik, askeri fabrikalar, tersane tesis ve atölyeleri, uçak bakım hangar ve uçak pistleri gibi Türkiye’nin yüz akı projelerinde görev alan biz kamu mühendislerinin bu şekilde ihmal edilmesi büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet vermiştir.

Türkiye’nin gelişmesi ve daha ileriye taşınması için yıllarını vermiş emekli mühendislerin alım güçleri çok düşmüştür. Emekli bir mühendis asgari ücrete yakın bir maaş almaktadır. Bu nedenle emekli mühendislerin de özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Eşdeğer kariyere sahip meslek gruplarına yönelik yapılan ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlemenin (en az 18000 gösterge) yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında görev yapan ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşmanın ve mesleki gelişimin düzenlenmesine gereksinim bulunmaktadır. Bu konuda “Mühendislik Meslek Kanunu”nun düzenlenmesi hem mesleki standartlaşmanın hem de Türkiye’nin inovasyon gelişimde merkez olmasına katkı sağlayacaktır.

Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde, övünülecek projelerin katlanarak devam etmesi ve çalışma barışının sağlanabilmesi için Kamu Mühendisleri olarak aşağıda yer alan hususlarda iyileştirmeler talep ediyoruz.

  • Kamuda çalışan tüm mühendislere ‘’Teknik Sorumluluk Tazminatı’’ adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması
  • Ek ödemelerimizin (dengimiz olan hakim-savcı ve doktorluk gibi meslekler göz önünde bulundurularak), Aylık tutarımızın, Yan ödeme oranının, Taban aylık katsayısının, Sözleşme ücretlerimizin, Ek gösterge yansıtma oranlarımızın (en az % 195 olması),
  • Ek göstergelerimizin (en az 6400 olması) ve
  • Özel hizmet tazminat oranlarının (en az %250 olması) vb. kamuda çalışan tüm mühendisler için arttırılması

Saygılarımızla.   

 

Cahil Cühela NET

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir