Cahil Cühela

Ölünceye Kadar Bakma Akdi (ÖKBA)

Taşınmaz İşlemleri

 Ölünceye Kadar Bakma Akdi (ÖKBA) tapuda yapılan bir işlemdir. Çıplak mülkiyet satışından farkı nedir bunlara değineceğiz.

Nedir?

Ölünceye Kadar Bakma Akdi (ÖKBA) tapuda kayıtlı bir taşınmazı bir başkasına devrederken (oğluna, yabancı birine) taşınmaza karşılık kendisine ölene kadar bakıp, beslemek, görüp gözetlemek koşulu vardır.

Alacaklı (bakım borçlusu) 2 şahit huzurunda bunu kabul eder.

İşlem gereklilikleri nelerdir?

Alıcı Satıcı ve 2 şahit olacak
Konut ise (Kat irtifakı hariç) Zorunlu Deprem Sigortası
Emlak Beyan Değeri 
Eğer Alıcı (bakım Borçlusu) üzerine düşeni yapmaz ise dava açıp işlemi iptal ettirebilir. 

Çıplak mülkiyetten farkı nedir?

Çıplak mülkiyette devirde kişi malı devreder ama ölünceye kadar devrettiği taşınmazın kullanım hakkı kendisindedir ve Tapu Harcı 1/3 oranında kesilir. ÖKBA da ise kişi devrettiği arsa veya evi kullanamaz. Alıcı sadece devreden kişiye bakmakla mükelleftir. Örnek verecek olursak;
  • Çıplak mülkiyette evi sattınız alıcı sizi evden atamaz veya evi o da başka birine satarsa (intifayı kabul ederek) 3. kişi bile sizi o evden çıkaramaz.
  • ÖKBA da evi alan kişi sizi o evde değil de başka evde barındırabilir, temel ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur.

İşlemin mali ücreti nedir.?

2022 yılı için Tapu harcının binde 40 ı ve işlem yapılan tapunun döner sermaye ücreti (85-425 TL arasında değişir) 

TAPU HARCI: İlgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değer üzerinden bakım borçlusu ve bakım alacaklısından ayrı ayrı her yıl belirlenen oranla tapu harcı tahsil edilir.492 sy. Harçlar Kanunu /(IV) 20-a tarifesi gereği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir