Cahil Cühela

Swift For in ve While kullanımı

SwiftYazılım

 For -> Baştan kaç defa döneceği belli ise kullanılır. Örnek 5 defa döngü dönerse kullanılır. Kullanımı şu şekildedir.

for veri in veri kümesi {
   Tekrarlanacak kod bloğu gelir.
}


// örnek 1

for i in 1...5 {
   print(i)
}
// Çıktısı
1
2
3
4
5

// örnek 2
for i in 1...5 {
   print("Merhaba")
}
// Çıktısı
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba
// Örnek 3 
import UIKit
import Foundation

// 5 ile 35 arasında 3 erli artış yazdırmak için Stride yapısı kullanılır.
//

var baslangic = 5
var bitis = 35
var artisMiktari = 3

for a in stride (from: baslangic, through: bitis, by: artisMiktari){
  print(a)
}

//Çıktı Ekranı
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35

While -> Baştan kaç defa döneceği belli değil ise kullanılır.

import UIKit
import Foundation

// sayaç yapıp 1 den 5 e kadar ekrana yazdırma

var sayac = 1

while sayac < 6 {
  print(sayac)
  sayac+=1
}

// Çıktı Ekranı
1
2
3
4
5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir