Cahil Cühela

Tapuda isim düzeltmesi nasıl olur?

Taşınmaz İşlemleri

Merhabalar,

Vatandaşların sıkılıkla karşılaştığı bazı sorunlara ışık tutmak istiyorum. Eskiden kadastro çalışması yapılan yerlerde (yenilerde pek olmaz, olsa da aynı yöntem uygulanır.) bazen tapuda adınız yanlış yazılabilir, bazen soyadını bazen de baba adınız yanlış yazılabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsak nasıl bir yol izleyeceğiz aşağıda bilgim dahilinde yazarak anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle şu ayrımı bilmek gerekir o da senetli ve senetsiz kavramı.

Senetsiz edinim nedir?

Edinim sebebinin her hangi bir bilgi ve belgeye dayanmaması durumudur. Amiyane bir tabirle kadastro köye/mahalleye gelip bilirkişilere tapu kayıtlarını gösterip bu tapu neresidir dediğinde bilirkişiler bilemezse veya kadastro ekibi tespit edemezlerse o tapu kaydına göre işlem yapılamaz. Bilirkişi beyanlarına istinaden tapu kişilere yazılır. Böyle bir durumda belgeye göre değil de bilirkişi beyanına göre tapu yazılır. Buna senetsiz edinim denir.

Senetli edinim nedir?

Senetsizin tam tersidir. Eski tapu kaydındaki sınırlara göre yerin nerede olduğu tespit edilirse eski tapu maliklerine yazılır veya bir yer mahkeme kararı ile A kişisine verilmiş ise o karara göre yine kişi adına tescil edilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus tapunun bir belgeye dayanarak kaydedilmesidir.

Şimdi konumuza dönelim.

Tapuda adım, soyadım, baba adım yanlış yazılmışsa nasıl düzeltebilirim?

  • Eğer tapunuzun edinim sebebi (kadastro tutanağı) senetliden gelme ise dayanak belgesine göre düzeltme yapılır.

Örnek 1 : tahsis cetveline göre adınıza konut verilmiş ama ilgili kurum tapuya yanlışlıkla Ali AK : Ali oğlu yazacağına Ali AL : Ali oğlu olarak yazılmış olsun. Eğer TC kimlik numaraları farklı değil ise idare ile yazışma yapılır ona göre düzeltme yapılır.

Örnek 2 : Adınız Ali AK : Ali oğlu ama siz nüfusta. (veya mahkeme kararı ile ) soyismi değişikliği yaptınız Ali AL : Ali oğlu diye. Tapuya geldiniz isim baba adı tutuyor ama soyismi farklı olduğundan işlem yapamıyorsunuz. Düzeltme için soy isim değişikliği için idare kurulu kararı (veya mahkeme kararı) ile gelip başvuru yaptığınızda ücreti ödenmek koşulu ile düzeltme yapılır.

Dikkat edilmesi gereken husus iki örnekte de dayanak belgesine göre hatalı yazılır. Birincisinde Tashih Cetveline göre hatalı yazılmış. İkincisinde ise Nüfus kaydına göre hatalı yazılmış ve aynı belgelere göre düzeltmeler yapılmıştır.

  • Eğer senetsizden tescil yapılmışsa nasıl düzeltme yapılır.

İşte burası sıklıkla karşılaşan sorundur. Senetsiz olduğu için Ali AL : Ali oğlu olarak hatalı yazılmış olsun. Böyle bir durumda muhtarlık aracılığı ile fotoğraflı ilmühaber düzenlenir. Hatalı yazılan kayıttan isim olup olmadığı sorgulanır. Eğer yer hisseli ise parseldeki maliklerden, hisseli değil ise komşu parsellerden veya zeminde tespit yapılarak 2 tane tutanak tutturulur ve buna göre düzeltme yapılır.

İdareden kaynaklı adi yazım hataları ücretiz düzeltmeye tabi olup senetliler harca tabidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir