Tevhit (Birleştirme) nedir?

Harita ve Kadastro
Tevhit birleştirme demektir. Yani iki veya daha fazla bir birine komşu olan taşınmazların birleşerek tek taşınmaz olarak işlem görmesi işlemidir.
Tevhit neden yapılır?
Tevhit birden çok nedenle yapılabilir. Arsanız var ev yapacaksınız ama yeterli büyüklüğe sahip değil fakat yan tarafta bir arsanız daha var. parsel üzerinde tek bir bina yapmak mantıklı olmadığına göre bu iki parseli tek parsel yaparak işleminize devam edebilirsiniz.
İrili ufaklı birden çok yan yana tarla vasıflı tarımsal amaçlı taşınmazlarınız olduğunu varsayalım. Tarım ve Orman Müdürlüğüne destekleme için veya ceviz ağacı için hibeli desteğe başvuracaksınız. Size (rakamları atıyorum) minimum 5 dönümlük bir tarımsal yeriniz olacak diye şart söyleniyor. Yan yana  2, 3 ve 1 dönümlük tarlalarınız var totalde şartı sağlıyorsunuz ama tek parselde istendiği için bu şart size sorun oluyor. Bu tür durumlar tevhit yani birleştirme işlemine başvurarak parça parça bir birine sınırdaş olan parselleri birleştirebiliyorsunuz.
Birleştirme işlemi kim tarafından yapılır?
Birleştirme işlemi lisanslı harita ve kadastro büroları (LİHKAB) tarafından yapılır. Bu bürolar lisanslı olup talebinize istinaden Kadastro Müdürlüklerinden gerekli teknik belgeleri aldıktan sonra birleştirme işlemi yaparlar. Belediye veya Özel İdare tarafından encümen kararı alınır Değişiklik haritaları yapımı da yine bu idareler tarafından onaylanır. Dosya Kadastro Müdürlüğüne kontrol için gönderilip oradan da ilgili Tapu Müdürlüğüne tescil için gönderilerek birleştirme işlemi ilgilinin müdürlükte atacağı imza ile gerçekleşmiş olur.
Birleştirme işleminde tarımsal nitelikte olanlar için imar içinde olup olmadığına bakılmaksızın Tarım ve Orman Müdürlüğünden onay/izin alınmaz. (ifrazda bu şart var)
Aşağıda örnek bir tevhit parseli gösterilmektedir. 101 ada 1,2 ve 5 parsel birleşerek A parseli olmuş. A parseli ise Kadastro Müdürlüğü tarafından 101 adanın son parselini izleyen parsel numarası olarak tescil bildirimine eklenerek yazılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir